Ole-Bok

Ole Bok ønsker å skape leselyst og leseglede for barn i Nord-Troms, og vi på biblioteket vil motivere foreldre til å vise barna veien inn i bøkenes verden – uavhengig av egne leseferdigheter.

Mål:

  • Bidra til god språkutvikling
  • Øke leselyst og leseferdigheter
  • Styrke barns selvfølelse
  • Gjennom positive opplevelser og stimulering til bruk av bøker legge til rette for regelmessig oppfølging av alle barn fra 0-6 år

I Kvænangen kommune får disse aldersgruppene utdelt bøker i forbindelse med Ole-Bok: Alle nyfødte, fireåringer og seksåringer.