Student

Er du student? Vi har tilrettelagt bibliotektjenester spesielt for studenter.  Folkebibliotekene i Nord-Troms er studiebibliotek og møteplass – for voksne som tar utdanning. Bibliotekene i Nord-Troms er viktige samarbeidspartnere for Nord-Troms Studiesenter. Med studiebibliotek i hver kommune får studentene nærhet og tilgang til godt kjente og etablerte lokaler

Studiebiblioteket gir studentene et brukervennlig, tilpassa og utvidet bibliotektilbud, med særlig fokus på å være student i desentraliserte og fleksible studier. Studentene har tilgang til møterom/studieplass, videokonferanse, databaser og faglitteratur.

Bibliotekene har tilgang til leseplasser/møtelokaler. Man kan benytte biblioteket både i og utenom åpningstida. Grupperom kan reserveres. Ønsker man som student å bruke Studiebiblioteket etter stengetid kan man inngå kontrakt med biblioteket.

Kontakt biblioteket for nærmere informasjon.

Studiebibliotekene tilbyr:

  • Utlån av bøker og tidsskrifter
  • Innlån av litteratur fra andre bibliotek
  • Veiledning i litteratursøk
  • Lese- og studieplasser
  • Møteplass for gruppearbeid og diskusjon
  • Publikums-PC med Internett-tilgang og skriver inne på biblioteket
  • Trådløst nettverk for studenter også etter åpningstid om du bruker våre møterom (med kontrakt)
  • Kopiering og scanning i kommunehusets åpningstid
  • Leie av lyd/bildestudio

Studiebibliotekene er en aktuell møteplass for deg som student

Se også Nord-Troms studiesenter sine hjemmesider for oppdatert informasjon