Gå til innhold
  • Samisk/Kvensk turne med bokbussen til førskolebarn og 1. klasse
  • Paaskiviikko-turne, årlig til 5. trinn
  • Forfatterbesøk
  • Lesekampanje – Sommerles
  • Samarbeid om DKS-tilbud.
  • Kontakt biblioteket for besøk, bokkasser, bokkoffert o.l